Danh sách các trường Đại Học Cao Đẳng tại Nha Trang

Nha Trang là nơi đóng quân của nhiều trường đại học quân sự (không quân, hải quân) và các viện nghiên cứu mang tầm quốc gia. Ngoài ra trên địa bàn thành phố còn có nhiều đại học và cao đẳng phục vụ cho việc đào tạo nhân lực cho địa phương.

Danh sách các trường Đại Học Cao Đẳng tại Nha Trang

Vài Nét Về Danh sách các trường Đại Học, Cao Đẳng tại Nha Trang

Trường Đại học Nha Trang
02 - Nguyễn Đình Chiểu - TP Nha Trang
(058)3.831.149
http://ntu.edu.vn/

Trường Đại học Thái Bình Dương
99 - Nguyễn Xiễn - TP Nha Trang
(058)3.727.181
http://www.pou.edu.vn/

Trường Đại Học Tôn Đức Thắng(cơ sở Nha Trang)
22 - Nguyễn Đình Chiểu - TP Nha Trang
(058)3.835.047
http://nhatrang.tdt.edu.vn/

Thông tin liên hệ

Địa chỉ:

Đang cập nhật

Điện thoại:

Đang cập nhật

Email:

info@nhatrangtoday.vn

Góp ý bài viết