Rạp phim Nha Trang

33kết quả

Rạp chiếu phim – Cinema tại Nha Trang là một điểm được rất nhiều bạn trẻ quan tâm và tìm kiếm. Hiện có 2 rạp phim lớn là LotteCinema và Platinum Cineplex luôn có những phim hấp dẫn đang chờ các bạn.