Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Sacombank Nha Trang

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Sacombank Nha Trang

Sacombank hợp tác cùng Resona Bank Ltd., Saitama Resona Bank Ltd và The Kinki Osaka Bank Ltd., (trực thuộc Resona Holdings - Tập đoàn tài chính lớn thứ 4 tại Nhật Bản)

Dịch vụ kinh doanh chính

Hiện tại Sacombank kinh doanh trong các lĩnh vực chính sau đây: huy động vốn, tiếp nhận vốn vay trong nước; cho vay, hùn vốn và liên doanh, làm dịch vụ thanh toán giữa các khách hàng; Huy động vốn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn của các tổ chức, dân cư dưới các hình thức gửi tiền có kỳ hạn, không kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi, tiếp nhận vốn đầu tư và phát triển của các tổ chức trong nước, vay vốn của các tổ chức tín dụng khác, cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn đối với các tổ chức và cá nhân, chiết khấu các thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá, hùn vốn và liên doanh theo pháp luật; Làm dịch vụ thanh toán giữa các khách hàng; Kinh doanh vàng bạc, ngoại tệ, thanh toán quốc tế; Huy động vốn từ nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong mối quan hệ với nước ngoài khi được Ngân hàng Nhà nước cho phép.

Chi nhánh ngân hàng Sacombank tại Khánh Hoà

Địa chỉ: 76 Quang Trung, Lộc Thọ, tp. Nha Trang, Khánh Hoà, Việt Nam

Điện thoại: (058) 3 817 594 Fax: (058) 3 817 698

Quỹ tiết kiệm Thắng Lợi

Địa chỉ: 124 Sinh Trung, tp. Nha Trang, Khánh Hoà, Việt Nam

Điện thoại: (058) 3 813 888 - 3 813 887 Fax: (058) 3 813 886

PGD Nha Trang

Địa chỉ: 65 Nguyễn Trãi, Phước Tiến, Nha Trang, Khánh Hoà, Việt Nam

Điện thoại: (058).3.515.495 Fax: (058).3.515.708

1. PGD Vạn Ninh

Địa chỉ: 128 Hùng Vương, thị trấn Vạn Giã, Vạn Ninh, Khánh Hoà, Việt Nam

Điện thoại: (058).3.913.264/65 Fax: (058).3.913.266

2. PGD Cam LÂM

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Cam Đức, Cam Lâm, Khánh Hoà, Việt Nam

Điện thoại: (058) 3983 788 - 3983 789 Fax: (058) 3983 786

3. PGD Cam RANH

Địa chỉ: 134-136 QL1A, Ba Ngòi, tp. Cam Ranh, Khánh Hoà, Việt Nam

Điện thoại: (058).3.954.300 Fax: (058).3.954.302

4. PGD Ninh Hòa

Địa chỉ: 290 Trần Quý Cáp, Ninh Hòa, Khánh Hoà, Việt Nam

Điện thoại: (058).3.630.864 Fax: (058) 3.630.863

5. PGD Lê Hồng Phong

Địa chỉ: 193 Lê Hồng Phong, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hoà, Việt Nam

Điện thoại: (058).3.889.192 Fax: (058).3.889.194

Thông tin liên hệ

Xem bản đồ

Địa chỉ:

76 Quang Trung - TP. Nha Trang

Điện thoại:

Đang cập nhật

Góp ý bài viết