Ngân Hàng Nhà Nước Chi Nhánh Khánh Hoà

Ngân Hàng Nhà Nước Chi Nhánh Khánh Hoà

Nhằm phát triển kinh tế và cải thiện đời sống của người dân tại địa bàn tỉnh Khánh Hoà, Ngân hàng Khánh Hoà đã luôn theo dõi và bám sát các chính sách và chỉ thị của Đảng, Nhà Nước để có thể đưa ra giải pháp tốt nhất, đầu tư các ngành mũi nhọn nhằm cải tiến tình hình an sinh xã hội của người dân và cả doanh nghiệp.

Vài Nét Về Ngân Hàng Nhà Nước Chi Nhánh Khánh Hoà

Ngân hàng Khánh Hòa thiết lập một mạng lưới cung cấp dịch vụ ngân hàng phong phú, đa dạng, phục vụ mọi thành phần kinh tế; hiện nay, Ngân hàng Khánh Hòa có 35 Chi nhánh tổ chức tín dụng và 3 Quỹ tín dụng nhân dân, với 147 điểm giao dịch được phân bổ đến các huyện, thị, vùng nông thôn.…

Đối với sự nghiệp đổi mới nền kinh tế tỉnh nhà, Ngân hàng Khánh Hòa luôn bám sát các chính sách của Đảng và Nhà nước, các chương trình kinh tế xã hội của tỉnh, tập trung đầu tư vốn cho các ngành kinh tế mũi nhọn, các dự án lớn, đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn và thúc đẩy sử dụng vốn hiệu quả. Các chương trình kinh tế - xã hội lớn của tỉnh như phát triển giao thông nông thôn, phủ điện nông thôn, phát triển mía đường, phát triển kinh tế thủy sản, xóa đói giảm nghèo ... đều được triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Tiến tới phát triển một hệ thống ngân hàng hiện đại với các sản phẩm dịch vụ ngày càng phong phú, chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế trên địa bàn và nâng cao năng lực cạnh tranh khi Việt Nam hội nhập kinh tế  quốc tế, Ngân hàng Khánh Hòa từng bước đổi mới công nghệ, phát triển và ứng dụng kỹ thuật tin học vào các hoạt động nghiệp vụ ngân hàng, đặc biệt trong lĩnh vực thanh toán, kế toán và các dịch vụ ngân hàng.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa

ĐC: 71 - 73 đường Yersin, TP Nha Trang ĐT: 3826082

Thông tin liên hệ

Xem bản đồ

Địa chỉ:

71 - 73 Yersin - TP. Nha Trang

Điện thoại:

Đang cập nhật

Góp ý bài viết