Ngân Hàng Phát Triển Việt Nam VDB Chi Nhánh Khánh Hoà

Ngân Hàng Phát Triển Việt Nam VDB Chi Nhánh Khánh Hoà

Ngân Hàng Phát Triển Việt Nam VDB là 1 trong 2 ngân hàng chính sách của Chính phủ cho vay không vì mục đích lợi nhuận, thực hiện chính sách tín dụng đầu tư phát triển và tín dụng xuất khẩu theo quy định của Chính phủ. Nguồn vốn của VDB huy động trong nước chủ yếu từ trái phiếu Chính phủ, vay vốn của các định chế tài chính nước ngoài, huy động vốn từ các tổ chức khác.

Liên hệ ngay

Vài Nét Về Ngân Hàng Phát Triển Việt Nam VDB Chi Nhánh Khánh Hoà

Ngân Hàng Phát Triển Việt Nam VDB là một đơn vị cho vay chính sách phi lợi nhuận, với số vốn điều lệ lên tới 10 nghìn tỷ đồng. Cùng với Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam, VDB có mục tiêu đóng góp vào quá trình xoá đói giảm nghèo thông qua các khoản vay cho các công trình xây dựng thuỷ lợi và giao thông nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng cho các làng nghề, xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội cho các vùng sâu, vùng xa và hỗ trợ xuất khẩu.

Hoạt động của VDB bao gồm: Hoạt động huy động vốn; Hoạt động tín dụng; Hoạt động ủy thác và nhận ủy thác; Tham gia thị trường liên ngân hàng; tổ chức thanh toán nội bộ; cung cấp các dịch vụ thanh toán, dịch vụ ngoại hối và các dịch vụ ngân hàng khác cho khách hàng; thực hiện hoạt động ngoại hối; tham gia hệ thống thanh toán trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Chi nhánh NHPT Khu vực Khánh Hòa - Ninh Thuận

Địa chỉ: 65 Yersin – TP.Nha Trang - tỉnh Khánh Hoà

Điện thoại: 058.3825091 Fax: 058.3825435

Thông tin liên hệ

Xem bản đồ

Địa chỉ:

65 Yersin - TP. Nha Trang

Điện thoại:

Đang cập nhật

Góp ý bài viết