Thư Viện Tỉnh Khánh Hoà

Thư Viện Tỉnh Khánh Hoà

Thư viện Tỉnh Khánh Hòa - Với ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; hình thành thói quen đọc sách thường xuyên của mỗi người và xây dựng văn hóa đọc trong các cộng đồng.

Năm thành lập của Thư Viện Tỉnh Khánh Hoà

Thư viện tỉnh Khánh Hòa được chính thức thành lập vào ngày 1-9-1975 với tên gọi Thư viện tỉnh Khánh Hòa.Sau khi sáp nhập hai tỉnh Khánh Hòa – Phú Yên làm một, có tên gọi là Thư viện Phú Khánh.

Ngày 1-7-1989, khi tái lập tỉnh Khánh Hòa có tên gọi Thư viện khoa học tổng hợp Khánh Hòa. Năm 1995 chính thức lấy tên là Thư viện tỉnh Khánh Hòa.

Thư viện tỉnh Khánh Hòa là trung tâm tàng trữ  ấn phẩm của tỉnh. Thư viện có nhiệm vụ xây dựng kho tàng di sản văn hoá thành văn trở thành kho tài liệu phong phú, đầy đủ và tiêu biểu nhất cuả tỉnh.

Thư viện sưu tập đầy đủ và bảo quản đời đời những tài liệu của địa phương và về địa phương. Sưu tập có chọn lọc và bảo quản lâu dài những tài liệu là những tinh hoa văn hoá, những thành tựu tiên tiến về khoa học  kỹ thuật trong nước cũng như nước ngoài để làm phong phú thêm bộ mặt văn hoá cũng như bổ sung nguồn lực phát triển của địa phương.

Là trung tâm luân chuyển tài liệu, cung ứng thông tin cho mọi thành phần người đọc trong toàn tỉnh. Thư viện có trách nhiệm giới thiệu, thông báo những tài liệu mới, những tài liệu cần thiết cho công cuộc phát triển địa phương, đồng thời tổ chức một hệ thống và những phương thức luân chuyển tài liệu, cung cấp thông tin hợp lý, đáp ứng một cách thuận lợi  nhất mọi nhu cầu thông tin của xã hội.

Là trung tâm điều hoà phối hợp hoạt động thư viên thông tin trên địa bàn, thư viện tỉnh có trách nhiệm nghiên cứu, ứng dụng những thành tựu, những kinh nghiệm tiên tiến cuả thế giới và của Việt Nam trên lĩnh vực thư viện - thông tin, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho các thư viện huyện, thị trong tỉnh.

Thông tin liên hệ

Xem bản đồ

Địa chỉ:

10 Trần Hưng Đạo - TP. Nha Trang

Điện thoại:

Đang cập nhật

Góp ý bài viết