Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội Chi Nhánh Khánh Hoà

Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội Chi Nhánh Khánh Hoà

Hoạt động của NHCSXH Chi Nhánh Khánh Hoà không vì mục đích lợi nhuận, được Nhà nước bảo đảm khả năng thanh toán, tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng 0% (không phần trăm), không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi, được miễn thuế và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước.

Vài Nét Về Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội Chi Nhánh Khánh Hoà

Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội (NHCSXH) được thành lập để thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

NHCSXH Chi Nhánh Khánh Hoà được thực hiện các nghiệp vụ: huy động vốn, cho vay, thanh toán, ngân quỹ và được nhận vốn uỷ thác cho vay ưu đãi của chính quyền địa phương, các tổ chức kinh tế, chính trị - xã hội, các hiệp hội, các hội, các tổ chức phi Chính phủ, các cá nhân trong và ngoài nước đầu tư cho các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội.

NHCSXH là một trong những công cụ đòn bẩy kinh tế của Nhà nước và đặc biệt tại chi nhánh Khánh Hoà nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách có điều kiện tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống, vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện chính sách phát triển kinh tế gắn liền với xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội.

ĐC: 195 đường Hoàng Văn Thụ - TP Nha Trang

ĐT: 3818798

Thông tin liên hệ

Xem bản đồ

Địa chỉ:

195 Hoàng Văn Thụ - TP. Nha Trang

Điện thoại:

Đang cập nhật

Góp ý bài viết