Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Vĩnh Thái Nha Trang

Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Vĩnh Thái Nha Trang

Quỹ Tín dụng nhân dân Cơ Sở Vĩnh Thái Nha Trang hiện nay hoạt động trên địa bàn liên xã với mục tiêu là để tương trợ, giúp đỡ các thành viên của Quỹ.

Vài Nét Về Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Vĩnh Thái Nha Trang

Quỹ Tín dụng nhân dân Cơ Sở Vĩnh Thái với tên giao dịch Quỹ Tín dụng nhân dân Cơ Sở Vĩnh Thái, tên quốc tế Quỹ Tín dụng nhân dân Cơ Sở Vĩnh Thái, hoạt động 18 năm.

Mục tiêu kinh doanh không được đặt lên hàng đầu, vốn tích lũy được sau khi chia lợi tức cho thành viên sẽ được dùng để tích tũy đầu tư, phát triển Quỹ ngày một lớn mạnh.

ĐC: thôn Thái Thông, xã Vĩnh Thái, Nha Trang

ĐT: 3890422

Thông tin liên hệ

Xem bản đồ

Địa chỉ:

thôn Thái Thông, xã Vĩnh Thái - TP. Nha Trang

Điện thoại:

Đang cập nhật

Góp ý bài viết